CONTACT US

Hector Trevino, Director
htrevino4@saisd.net
210-228-1210 ext 32056

Victor Naranjo
vnaranjo@saisd.net
210-228-1210 ext 32057

April Lara
alara1@saisd.net

Bob Navarro
rnavarro1@saisd.net

Remind 101
Text @burbankba
to the number 81010

School Address
1002 Edwards
San Antonio, TX 78204

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

San Antonio, Texas